• Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đổi thẻ thường trú cho Quý khách. Người nhận sẽ ủy quyền cho Viet Green Visa đưa giấy biên nhận để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả đổi thẻ mới thường trú cho người đến nhận kết quả.
BACK TO TOP