• Phòng Xúc tiến Thương mại (SECOM), Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội có chức năng chính là xúc tiến thương mại giữa hai nước Bra-xin và Việt Nam. SECOM cung cấp các dịch vụ cá nhân cho doanh nhân Bra-xin và Việt Nam.
  • Đại sứ quán Bra-xin nằm trên bờ Hồ Tây tại trung tâm thành phố Hà Nội - Địa chỉ Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội
  • Bộ phận Lãnh sự của Đại Sứ quán Braxin tại Hà Nội nhận các yêu cầu về thị thực và hợp pháp hoá các tài liệu cho người Việt Nam và người nước ngoài cư chú tại Việt Nam. Nói chung, Bộ phận Lãnh sự giải quyết các trường hợp xin thị thực và hợp pháp hoá Lãnh sự trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ liên quan (vào buổi sáng).
  • Bạn đang tìm một công ty làm visa uy tín tại Hà Nội và Hồ Chí Minh? Hoặc bạn cần một công ty có năng lực làm visa đến các nước trên thế giới mà không có Đại sứ quán tại Việt Nam? Hoặc bạn cần Khảo sát dịch vụ làm visa giá rẻ ở Việt Nam? Giờ bạn sẽ không phải lo lắng nữa vì chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị các thông tin hữu ích đó.
BACK TO TOP